f-sewa-png

fSewa

जहा समस्या त्यहाँ F-सेवा

F-सेवा के हो ?


F-सेवा एउटा मोबाइल एप हो जसले दैनिक जीवनमा चाहिने कामका लागी सेवा प्रदायक र सेवाग्राही हरुबिच निःशुल्क सम्पर्क गराउने काम गर्छ ।


फाइदाहरु

  • तपाईंको ब्यापार विस्तार हुनेछ | तपाईंले दिने सेवाको विज्ञापन हजारौ माझ पुग्नेछ |

  • तपाईंले दिने सेवाको आवश्यकता परेमा तपाईंलाई सेवाग्राहिले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नेछन |

  • बजारमा विध्यमान सेवाप्रदायक र सेवाग्राही बिचको दुरी अन्त्य हुनेछ |


F-सेवाले कसरी काम गर्छ ?

  • सेवा दिने ब्यक्ति जस्तै मिस्त्री, ट्याक्सी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, टिचर हरूले सम्पर्क विवरण एपमा राख्न सकिन्छ ।

  • सेवा लिनेहरूले यो एप मार्फत आफुलार्इ चाहियको सेवा दिने व्यक्ति आफुभन्दा निजकको दुरीमा भेटाएर सिधै सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।


दर्ताका प्रकृयाहरु

१|  सामान्य दर्ता :  वार्षिक रु ५००|- तपाईंको सेवा लाई सेवाग्राही भएको दुरीको आधारमा देखाइने छ |

२।  स्पेसल विज्ञापन :  वार्षिक रु १५००|- तपाईंको संस्था लाई सेवाग्राहीले खोज्दा सेवा फोटो र विवरण देखाइने छ |

३।  रीबन दर्ता :  वार्षिक रु ५०००|- निस्चित मुल्यमा सहमतिका आधारमा एप भित्र तपाईंको विज्ञापन देखाइने छ ।


डाउनलोड गर्न : Click Here

Contact

| Saroj Sharma 9869688851 | Santosh Bhandari 9851083215  | Mahendra Pokharel 9848226972 |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *