F-सेवा के हो ?


F-सेवा एउटा मोबाइल एप हो जसले दैनिक जीवनमा चाहिने कामका लागी सेवा प्रदायक र सेवाग्राही हरुबिच निःशुल्क सम्पर्क गराउने काम गर्छ ।

फाइदाहरु

  • तपाईंको ब्यापार विस्तार हुनेछ |
  • तपाईंले दिने सेवाको विज्ञापन हजारौ माझ पुग्नेछ |
  • तपाईंले दिने सेवाको आवश्यकता परेमा तपाईंलाई सेवाग्राहिले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नेछन |
  • बजारमा विध्यमान सेवाप्रदायक र सेवाग्राही बिचको दुरी अन्त्य हुनेछ |

F-सेवाले कसरी काम गर्छ ?

  • सेवा दिने ब्यक्ति जस्तै मिस्त्री, ट्याक्सी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, टिचर हरूले सम्पर्क विवरण एपमा राख्न सकिन्छ ।

  • सेवा लिनेहरूले यो एप मार्फत आफुलार्इ चाहियको सेवा दिने व्यक्ति आफुभन्दा निजकको दुरीमा भेटाएर सिधै सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

आहिलै डाउनलोड गर्न ?

 

Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *